Webbyrå Göteborg

Vi är en Webbyrå i Göteborg som skapar hemsidor till företag, privatpersoner och organisationer. Med publiceringsverktyget Wordpress möjliggör vi för kunden att underhålla sin företagshemsida på egen hand. När vi producerar webbplatser skapar vi en nära kundrelation vilket är viktigt för ett bra resultat. Vi är en målmedveten och personlig webbyrå. Ett av de nyckelord vi arbetar med är kommunikation. En vanlig uppskattning är att ungefär 60 % av alla utvecklingsprojekt aldrig uppfyller sina mål och mycket av detta kan härledas till dålig kommunikation mellan användare och utvecklare. Därför arbetar vi med kontinuerliga möten under projektets gång. Noggrannhet vid användarcentrerad design i ett tidigt skede minskar både utvecklingstiden och kostnaderna. Genom att följa en etablerad utvecklingsmetod kan vi hålla oss inom målramar och för projektens budget.

Webbplatsen är viktig

En webbplats kan vara ett företags viktigaste kanal till kunderna. Därför tycker vi det är viktigt att ha en bra webbplats som förstärker hur kunderna ser på företaget. Vi har den erfarenhet som krävs för att designa moderna webbplatser med rätt funktioner och effekter. Men att skapa en webbplats handlar inte bara om ett snyggt yttre. Funktionalitet och innehåll är två av de bitar vi först ser över.

I nästa steg gäller det att få fram en fungerande struktur och ett utseende som gestaltar företagets profil. Vi har den erfarenhet som behövs och kan leverera kompletta webbplatser efter kundens behov.

Vi arbetar efter sex steg under ett projekt med en webbplats. De sex stegen är:

  • Samla visioner
  • Upptäcka
  • Grundläggande design
  • Detaljerad design
  • Bygga
  • Lansera

 

En webbyrå som gillar Wordpress

Wordpress är ett CMS-verktyg (publiceringsverktyg) som låter användaren själv uppdatera sin webbplats. Med sin öppna källkod har Wordpress blivit ett publiceringsverktyg med oändliga möjligheter.

Under åren utvecklades Wordpress och är idag ett fullfjädrat CMS-system. År 2009 blev Wordpress även utsedd till bästa CMS-system på Open Source CMS Awards.

Wordpress är gratis och vem som helst kan utveckla sin wordpressdrivna webbplats efter eget behov. Det finns miljontals utvecklade applikationer och teman att ladda ner gratis.

Blogg

Kort om användarvänlighet

20 mar 2014

En webbplats bör vara användarvänlig i sin struktur, navigation och typografi, men samtidigt måste användaren ha nytta av det som webbplatsen visar. Exempel på struktur är det sätt som webbplatsen är uppbyggd på, med menyer och undersidor som är utformade på ett sådant sätt så att användaren inte ska bli förvirrad och hela tiden veta [...]


E-handelns historia

20 mar 2014

Många företag och organisationer har fått upp ögonen för Internet och dess enorma potential. De ser Internet som ett medium för att både skapa kontakt med kunder och andra företag men även som en kanal för försäljning av produkter och tjänster. E-handeln behandlar utbytet av fysiska varor såsom böcker, mat, datorer och annan elektronik. Denna [...]