E-handelns historia

Många företag och organisationer har fått upp ögonen för Internet och dess enorma potential. De ser Internet som ett medium för att både skapa kontakt med kunder och andra företag men även som en kanal för försäljning av produkter och tjänster. E-handeln behandlar utbytet av fysiska varor såsom böcker, mat, datorer och annan elektronik. Denna elektroniska handel växer fortfarande idag och det blir allt viktigare att särskilja sig ifrån sina konkurrenter. Genom att upprätthålla en kundrelation och på så sätt behålla kunden kan ett företag eller organisation försäkra sig framtida affärer. Det gäller att anpassa sin e-handel sida för att nå ut till sin målgrupp.

Till en början användes Internet för informationsutbyte mellan företag men det var besvärligt och krävde en överenskommelse mellan de båda parterna. Detta var början till det vi idag kallar för e-handel. När privat personer började använda sig av Internet under början 1990-talet försökte företag nå dem genom att erbjuda produktkataloger och annan information online. Under mitten av 1990-talet sker en övergång till mer interaktiva e-handel sidor som även är anpassningsbara till användaren.

E-handeln i Sverige fortsätter att växa. Handelns utredningsinstitutions (HUI:s) rapport över e-handel i Sverige har visat en tillväxt på 20 % under denna period vilket är tre gånger så starkt som i den traditionella detaljhandeln. E-handelsföretagen har en stark framtidstro over att tillväxten kommer att hålla i sig. När de blir frågade vilka åtgärder som de satsar på för att öka försäljningen via Internet så svarar de allra flesta, eller 68 %, att de försöker förbättra sin hemsida, som i sin tur är företagets ansikte utåt. Detta är den vanligaste åtgärden ett företag tar för att förbättra sin e-handel och öka försäljningen.

20 mar 2014