Kort om användarvänlighet

En webbplats bör vara användarvänlig i sin struktur, navigation och typografi, men samtidigt måste användaren ha nytta av det som webbplatsen visar. Exempel på struktur är det sätt som webbplatsen är uppbyggd på, med menyer och undersidor som är utformade på ett sådant sätt så att användaren inte ska bli förvirrad och hela tiden veta var på webbplatsen man befinner sig. Navigationen hör samman med detta då det innebär hur man tar sig fram på webbplatsen. Vilka länkar som leder till vilka undersidor, och användaren kan föreställa sig vad som finns under en länk innan man har tagit sig dit.

Typografi är det sätt man utformar texterna på, så användaren förstår det som står och att det är lättläst i kombination till bakgrunder och bilder. Stämmer inte dessa saker in på användarens behov, så finns det ingen användbarhet för just denna användare som besöker denna webbplats. Ett exempel på vad användaren kan ha för nytta av en webbplats är om denne letar efter en specifik produkt eller tjänst. Hittar alltså användaren en webbplats med god användbarhet så innefattar denna både användarvänlighet i form av ett attraktivt utseende och enkel utformning tillsammans med nyttan, i form av en tjänst eller produkt som användaren letar efter.

20 mar 2014