Om oss

Hur webbyrån 2Creative arbetar

Bakom lyckade och användarvänliga webbplatser ligger ett väl strukturerat projekt. Ett sådant projekt börjar ofta med telefonsamtal eller ett mail till vår webbyrå. Redan vid denna kontakt gäller det att samla information och påbörja det arbete som i slutändan ska generera en bra produkt.

Ett av de nyckelord vi arbetar med är kommunikation. En vanlig uppskattning är att ungefär 60 % av alla utvecklingsprojekt aldrig uppfyller sina mål och mycket av detta kan härledas till dålig kommunikation mellan användare och utvecklare. Därför arbetar vi med kontinuerliga möten under projektets gång. Noggrannhet vid användarcentrerad design i ett tidigt skede minskar både utvecklingstiden och kostnaderna. Genom att följa en etablerad utvecklingsmetod kan vi hålla oss inom målramar och för projektens budget.

Läs om hur vi kan hjälpa dig >>

Samla visioner

Vi lyssnar på alla som är inblandade i projektet och väger önskemål mot tekniska begränsningar och användarbehov. Detta arbete påbörjas ofta redan vid första kontakten med kunden och fortlöper tills vi har en klar produktvision. Vi föreslår ofta ett tidigt möte där vi kan bolla idéer med kunden. Inte sällan har uppdragsgivarna funderat länge på vad det är de vill ha. Då tycker vi det är viktigt att de får prata av sig och förklara vad de vill uppnå med projektet. Redan i detta steg kan en konceptuell design skapas.

Upptäcka

I detta steg samlar vi ihop all data och tar fram produktens användarkrav. Vi försöker förstå de uppgifter som användarna ska utföra, vilken information de behöver, vilken terminologi de använder och vilka prioriteringar de gör. Tillsammans med uppdragsgivarna kan vi göra en detaljerad målgruppsanalys. Vi tycker även det är viktigt att ge kunderna en insikt hur vi arbetar och hur viktigt det är att arbeta mot användarna. Det är i slutändan de som ska använda produkten och användaren står i centrum oavsett om det rör sig om en webbplats, broschyr eller visitkort.

Grundläggande design

Här skapar vi en visuell prototyp som visas för kunden. Den konceptuella designen utvecklas och det visuella gränssnittet visas för kunden som en prototyp. Ofta har vi tagit fram tre förslag för att kunna vägleda uppdragsgivaren. Tillsammans diskuterar vi förslagen och arbetar vidare på en av prototyperna tills kunden är nöjd. En webbplatsskiss kan se ut på olika sett beroende på hur mycket information och bildmaterial som finns att tillgå.

Detaljerad design

Funktioner och detaljer börjar nu få sina platser på skissen. Flera olika användbarhetstester och korrigeringar görs i detta steg. Den detaljerade skissen kan innehålla olika delar av webbplatsen. Olika flöden och funktioner får färg och form. Återigen går vi igenom skisserna med kunden för att kunna göra nödvändiga ändringar innan nästa steg.

Bygga

I detta steg börjar skälva kodningen av webbplatsen. Ramverket för hemsidan byggs upp och en stilmall skapas. Detta testats sedan genom användarens perspektiv med hänsyn till olika förutsättningar. Olika upplösningar, skärmar, datorkapacitet, operativsystem och webbläsare testas. Alla ska kunna ta del av informationen på webbplatsen. Flash-applikationer, bildspel och andra funktioner kodas och optimeras även i detta steg. Samma typer av tester sker även när dessa komponenter är på plats. Nedanför visas olika exempel på webbaserade funktioner som vi har skapat.

Lansera

Den stora dagen har nu kommit för att lansera webbplatsen. Ihop med kunden har detta datum ofta planerats redan i början av projektet. Lanseringen är bara en av de deadlines som sätts upp under projektets gång. Efter lanseringen görs tester av hur väl hemsidan uppfyller de mål som tidigare satts upp. Beroende på hur kundens produkt ser ut görs olika typer av efterarbete. Produkten innehåller alltid någon typ av sökmotoroptimering och då görs en analys av hur väl den har uppnått förväntningarna. Ibland görs ytterligare optimeringar för att nå högt upp hos sökmotorerna. En annan typ av efterarbete är att marknadsföra webbplatsen. Detta är mycket viktigt steg i projektet. Då vi jobbar med grafisk formgivning skapar vi olika typer av reklam för detta ändamål. Reklamkampanjer kan tas fram för att nå ut till målgruppen. Detta arbete brukar pågå några månader efter att företagets hemsida har lanserats. Vi arbetar mycket sociala medier som ett steg i efterarbetet. Detta kan innebära att vi skapar och hjälper kunden att komma igång med Facebook, Twitter eller kanske Flickr.